Teplo Rýmařov s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 07815-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310101471 a licence na rozvod tepelné energie č. 320101472, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé a neúplné informace ve Výkazu 31, 32-CL a): Výkaz cenové lokality (část a) ze dne 25. dubna 2016 a doplněném dne 26. května 2016 a 30. května 2016 za rok 2015 pro cenovou lokalitu „Dvorce u Bruntálu".

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Teplo Rýmařov s.r.o., se sídlem Okružní 1364/51, 795 01 Rýmařov, IČO: 25387855

Datum nabytí právní moci: 6. 9. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon