TEPLO Rumburk, s.r.o. – rozhodnutí k nesprávné kalkulaci ceny

Číslo jednací: 03551-23/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách nedodržel při kalkulaci ceny tepelné energie v roce 2009 podmínky cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008, k cenám tepelné energie, ve znění změn provedených cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 12/2008, tím, že v kalkulaci výsledné ceny tepelné energie v roce 2009 v cenové lokalitě „Rumburk – CZT Podhájí" uplatnil v položce „Nájem" náklad o 7 610 211 Kč vyšší, než odpovídá maximální výši nájmu v závislosti na průměrném množství tepelné energie z výroby a rozvodu tepelné energie za tři bezprostředně předcházející kalendářní roky podle bodu (2.3.1) přílohy č. 1 výše uvedeného cenového rozhodnutí, a v položce „Opravy a údržba" náklad o 147 874 Kč vyšší, než je sjednaná maximální výše nákladů na běžnou údržbu a opravy, vyplývající ze smlouvy o nájmu technologie, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. dubna 2002, a touto činností nedodržel závazný postup při kalkulaci ceny, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TEPLO Rumburk, s.r.o., se sídlem Lesní 92, 408 01 Rumburk, IČ: 25407104

Datum nabytí právní moci: 18. 8. 2014

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon