TEPLO Rumburk, s.r.o. - rozhodnutí ke kalkulaci ceny za tepelnou energii v roce 2011

Datum

Číslo jednací: 03703-24/2011-ERU

Účastník řízení při uplatňování předběžné ceny tepelné energie pro rok 2011 v cenové lokalitě „Rumburk – CZT Podhájí" sjednal předběžnou cenu tepelné energie, jejíž výše a kalkulace nebyly v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách. Účastníkovi řízení za spáchání tohoto správního deliktu byla uložena pokuta podle ustanovení § 16 odst. 4 písm. c) zákona o cenách ve výši 700.000 Kč.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost TEPLO Rumburk, s.r.o., se sídlem Lesní 92, 408 01 Rumburk, IČ: 25407104
Datum nabytí právní moci: 17. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.97 MB

Obsah

Sdílejte