Teplo Přerov a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 00985-14/2017-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání 2 správních deliktů podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterých se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách sjednal a požadoval po svých odběratelích ceny tepelné energie, jejichž kalkulace nebyly v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen, a touto činností nedodržel závazný postup při tvorbě a kalkulaci ceny tepelné energie se analogicky dle ust. § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30. června 2017, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Teplo Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov, IČO: 25391453

Datum nabytí právní moci: 31. 10. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.51 MB

Obsah

Sdílejte