Datum

Číslo jednací: 09651-5/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jakožto držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie nezaslal Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy DK-31-32 a AP-31-32 za vykazovaný rok 2010 a tím se dopustil správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. f) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., se sídlem Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 25871226
Datum nabytí právní moci: 22. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 467.53 KB

Obsah

Sdílejte