TEPLO Kopřivnice s.r.o. - rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 02409-21/2019-ERU

Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02409-18/2019-ERU ze dne 24. února 2021 se zrušuje a správní řízení vedené s obviněným pro podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se měl jakožto prodávající dopustit tím, že požadoval prostřednictvím vystavených faktur za dodávky tepelné energie po svých odběratelích výslednou cenu tepelné energie, jejíž výše nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. c) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 26789264

Datum nabytí právní moci: 5. 5. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon