Teplo Hranice s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 08096-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 7 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 311226805 a licence na rozvod tepelné energie č. 321226806, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona,  vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie v rozporu s vyhláškou  č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Teplo Hranice s.r.o., se sídlem Tepelská 137/3, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 29460450

Datum nabytí právní moci: 29. 8. 2018

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 447.92 KB

Obsah

Sdílejte