Teplo HB s.r.o. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování odběru tepelné energie

Číslo jednací: 08413-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 4 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběrateli tepelné energie za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 dodávku tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie ze dne 5. ledna 2017, který neobsahoval v rozporu s ust. § 14 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích informace o způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba – Teplo HB s.r.o., se sídlem Sídliště Pražská 3551, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25930354

Datum nabytí právní moci: 19. 8. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 427.26 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon