Teplo Braňany, spol. s r.o. – rozhodnutí k&nbspneoprávněným nákladům v kalkulaci výsledné ceny tepelné energie

Číslo jednací: 08465-19/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že jako prodávající požadoval po svých tehdejších odběratelích tepelné energie cenu tepelné energie za rok 2015, jejíž výše a kalkulace nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, když v rozporu s ust. bodu (1.1) a (1.2) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, uplatnil v kalkulaci výsledné ceny tepelné energie za rok 2015  ekonomicky neoprávněné náklady, čímž porušil závazný postup při kalkulaci výsledné ceny tepelné energie za kalendářní rok 2015.

Informace o účastníkovi řízení:

Obchodní společnost Teplo Braňany, spol. s r.o., se sídlem Bílinská 76, 435 22 Braňany, IČO: 25031821

Datum nabytí právní moci: 8. 5. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon