Teplo Bečov s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 08616-3/2020-ERU

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie nepředložil regulační výkaz podle ust. § 20 odst. 6 energetického zákona v obsahu stanoveném vyhláškou č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů, když poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Teplo Bečov s.r.o., se sídlem Bečov čp. 126, 435 26 Bečov, IČO: 25438361

Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 981.74 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon