Teplárna Jindřichovice s.r.o. - rozhodnutí k nesplnění povinností držitele licence

Číslo jednací: 05119-8/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 2. dubna 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Teplárna Jindřichovice s.r.o., se sídlem č.p. 387, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem, IČO: 24278165

Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte