Tepelné zásobování, a.s. – rozhodnutí k neplněním zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 10937-6/2014-ERU

Účastníkovi řízení byla jako držiteli licence na výrobu elektřiny uložena pokuta za spáchání správního deliktu dle § 91 odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se účastník řízení dopustil porušením § 15a energetického zákona tím, že Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovených lhůtách nedoložil požadované podklady a informace, které Energetický regulační úřad opakovaně vyžadoval, a to nejprve prostřednictvím žádosti o poskytnutí informací dle § 15a energetického zákona a následně prostřednictvím opakované žádosti o poskytnutí informací dle § 15a energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Tepelné zásobování, a.s., se sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ: 29273986

Datum nabytí právní moci: 31. 12. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon