Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. - rozhodnutí k poskytnutí nepravdivých informací

Účastník řízení
Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.
IČO
62502433
Spisová značka
08449/2022-ERU
Číslo jednací
08449-3/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona v návaznosti na ust. § 20 odst. 6 téhož zákona poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé a neúplné informace v regulačním výkazu.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon