Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o. - rozhodnutí ke kalkulaci výsledné ceny tepelné energie

Číslo jednací: 06756-6/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že jako prodávající v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) téhož zákona požadoval v cenové lokalitě „Lovosice" za rok 2018 výslednou cenu tepelné energie, jejíž výše nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen.

Informace o účastníkovi řízení:

Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o., se sídlem Lovosice, Žižkova 1122, okres Litoměřice, IČO: 64650596

Datum nabytí právní moci: 21. 12. 2021

Obsah

Sdílejte

Share icon