Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 08069-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 7 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310100156 a licence na rozvod tepelné energie č. 320100203, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o., se sídlem nám. Sv. Anny 1275, 769 01 Holešov, IČO: 25309161

Datum nabytí právní moci: 5. 9. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon