TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování odběru tepelné energie

Číslo jednací: 08226-10/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, tj. jako dodavatel tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběratelům tepelné energie, dodávku tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba – TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o., se sídlem Tyršova 1672, 583 01 Chotěboř, IČO: 25999541

Datum nabytí právní moci: 15. 12. 2017

Obsah

Sdílejte

Share icon