TENAUR, s.r.o. - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina

Datum

Číslo jednací: 03370-7/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona dne 26. srpna 2016 v odběrném místě na adrese Pačejov č. p. 21 provedl bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina tak, že v elektrickém rozvaděči připojil tepelné čerpadlo na svorky hlavního jističe před elektroměrem, v důsledku čehož umožnil při provozu tepelného čerpadla odebírat neměřenou elektřinu.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TENAUR, s.r.o., se sídlem č. p. 63, 345 62 Neuměř, IČO: 26349451

Nabytí právní moci: 25. 7. 2018

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 122.31 KB

Obsah

Sdílejte