TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 10113-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl činnost, při které došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106  00 Praha, IČO: 25740253

Datum nabytí právní moci: 27. 10. 2018 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon