Temenická Lékárna s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 12834-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111533294, nebyl v období ode dne 3. července 2015 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Temenická Lékárna s.r.o., se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, IČO: 26869829

Datum nabytí právní moci: 4. 1. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon