TELSIG-servis, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 03489-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

TELSIG-servis, spol. sr.o., se sídlem U Jezera 767, 281 51 Velký Osek, IČO: 49825771

Datum nabytí právní moci: 18. 4. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon