Tělovýchovná jednota SOKOL BOREK – rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 13531-10/2016-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 1. února 2005 do 2. ledna 2017 registrovaným účastníkem trhu, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba Tělovýchovná jednota SOKOL BOREK, se sídlem K Huti 12, 337 01 Rokycany, IČO: 47695251

Datum nabytí právní moci: 15. 9. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon