Technické služby Šluknov, spol. s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 03821-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 1 pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, za období od 1. 1.  2018 do 31. 12.  2018 vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

Technické služby Šluknov, spol. s.r.o. se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČO: 25410539

Datum nabytí právní moci: 8. 5. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte