Technické služby Police nad Metují s. r. o. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 00272-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 9 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Technické služby Police nad Metují s. r. o., se sídlem V Domkách 80, 549 54 Police nad  Metují, IČO: 25264176

Datum nabytí právní moci: 23. 2. 2019

Obsah

Sdílejte

Share icon