Technické služby obce Nová Pec s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti pravidelně ověřovat správnost měření

Číslo jednací: 11493-20/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že jako držitel licence na výrobu tepelné energie měřil dodávku tepelné energie do odběrného místa na adrese Nové Chalupy č. p. 41 měřicím zařízením, jehož doba platnosti správnosti měření uplynula k 31. prosinci 2006, a od 1. ledna 2010, kdy se stal účastník řízení dodavatelem tepelné energie, již nebyla správnost měření ověřena, a dále tím, že měřil společnou dodávku tepelné energie v objektu Nové Chalupy č. p. 111 měřicím zařízením, jehož doba platnosti správnosti uplynula koncem roku 2009, a od 15. října 2009, kdy se stal účastník řízení dodavatelem tepelné energie pro odběrná místa Nové Chalupy č. p. 112 až 114, již nebyla správnost měření ověřena, porušil povinnost podle § 78 odst. 1 energetického zákona pravidelně ověřovat správnost měření v souladu se zvláštním právním předpisem, se dopustil správního deliktu podle § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Technické služby obce Nová Pec s.r.o., se sídlem Nové Chalupy 41, 384 62 Nová Pec, IČ: 28079388

Datum nabytí právní moci: 10. 9. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon