Technické služby města Olomouce, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10940-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Olomouc, na ulici Hlušovická, u nemovitosti č. p. 9 práce v souvislosti s předlážděním chodníku, při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky IPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Technické služby města, a.s., se sídlem Zamenhofova 783/34, 77211 Olomouc, IČ 25826603

Datum nabytí právní moci: 8. 1. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon