Technické služby města Jičína - rozhodnutí k úředně stanovené ceně elektřiny

Číslo jednací: 01022-8/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku podle ust. § 16 odst. 3 písm. a) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že jakožto kupující nakupoval v odběrném místě elektřinu za cenu, která neodpovídala úředně stanovené ceně dle ust. § 5 odst. 1 zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Technické služby města Jičína, se sídlem Textilní 955, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 64814467

Datum nabytí právní moci: 11. 5. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon