TECHNICKÉ SLUŽBY HOLICE - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 09370-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

TECHNICKÉ SLUŽBY HOLICE, se sídlem Vysokomýtská 635, 534 01 Holice, IČO: 75044501

Datum nabytí právní moci: 20. 2. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon