Technické služby Havlíčkův Brod - rozhodnutí k úředně stanovené ceně elektřiny

Číslo jednací: 01019-7/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku podle ust. § 16 odst. 3 písm. a) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že jakožto kupující nakupoval v odběrném místě elektřinu za cenu, která neodpovídala úředně stanovené ceně dle ust. § 5 odst. 1 zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Technické služby Havlíčkův Brod, se sídlem Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 70188041

Datum nabytí právní moci: 7. 5. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte