Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 10637-4/2019-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto dodavatel tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona odběrateli tepelné energie neměřil dodávku tepelné energie pro přípravu teplé vody podle skutečných parametrů teplonosné látky změřených stanoveným měřidlem.

Informace o účastníkovi řízení:

Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. o., se sídlem Meziříčská 1462, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO: 63494361

Datum nabytí právní moci: 17. 1. 2020

Obsah

Sdílejte

Share icon