Technické služby a stavby Šestajovice a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 12705-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Technické služby a stavby Šestajovice a.s., se sídlem 9. května 141/1, 250 92 Šestajovice, IČO: 28223802

Datum nabytí právní moci: 15. 1. 2020 

Obsah

Sdílejte

Share icon