TANNACO, a.s. – rozhodnutí k poškození izolace podzemního vedení nízkého napětí v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy

Číslo jednací: 06839-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 27. října 2015 v obci Kamenná Lhota v blízkosti domu č. p. 15 v rámci realizace místní kanalizace zemní práce, přičemž při strojním provádění výkopu došlo k poškození izolace podzemního vedení nízkého napětí, a to dvou kabelů AYKY 3x120+70 mm2, a rozpojovacího jisticího pilíře označeného R163/SR608, čímž porušil povinnost provádět v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy či mimo ně veškeré činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TANNACO, a.s., se sídlem Choťánky 38, okres Nymburk, PSČ 29001, IČ: 61677272

Datum nabytí právní moci: 7. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 496.3 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon