TANEX, akciová společnost – rozhodnutí k nedodržení povinnosti předat operátorovi trhu potřebné údaje k uplatnění ceny za činnost operátora trhu

Číslo jednací: 06290-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že porušil ust. § 25 odst. 11 písm. b) energetického zákona, když devíti dílčími útoky uskutečněnými v období od 16. února 2016 do 16. října 2016 nepředal operátorovi trhu za měsíce leden 2016 až září 2016 Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě ve smyslu přílohy č. 11 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, čímž za uvedené měsíce nepředal operátorovi trhu potřebné údaje k uplatnění ceny za činnost operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou, dopustil spáchání pokračujícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TANEX, akciová společnost, se sídlem Za tratí 976, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO: 00013641

Datum nabytí právní moci: 17. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 514.25 KB

Obsah

Sdílejte