TALPA - RPF, s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

12.04.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 08022-7/2020-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení, kterým je společnost ve věci podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91 a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení ve městě zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

TALPA - RPF, s.r.o., se sídlem Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 64615391

Datum nabytí právní moci: 10. 11. 2020

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 519.22 KB

Sdílejte

Share icon