T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o. - nedodržení povinnosti držitele licence

Datum

Číslo jednací: 10895-15/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 téhož zákona jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310101737 v období od 2. ledna 2016 do 3. září 2017 neoznámil změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ust. § 7 téhož zákona, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie č. 310101737, a dále jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie č. 320101728 nejpozději dne 30. dubna 2017 neoznámil v rámci regulačních výkazů Energetickému regulačnímu úřadu souhrnné změny jím provozovaných energetických zařízení za uplynulý kalendářní rok u nově vybudovaných energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o., se sídlem Hamernická 233, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 64087662

Datum nabytí právní moci: 15. 6. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte