SYTYS.cz s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 02517-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

SYTYS.cz s.r.o., se sídlem Klapkova 432/57, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČO: 04342381

Datum nabytí právní moci: 2. 4. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 249.21 KB

Obsah

Sdílejte