SYNER VHS Vysočina, a.s. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení

Číslo jednací: 16548-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, když při odebírání zeminy za pomocí strojního mechanismu poškodil středotlaký plynovodu LPE DN 50, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SYNER VHS Vysočina, a.s., se sídlem Na Hranici 14, 586 01 Jihlava, IČ: 25183052

Datum nabytí právní moci: 9. 1. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 604.01 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon