SYNER VHS Vysočina, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10177/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Litohoř mezi domy č. p. 198 a č. p. 199 zemní práce související se stavbou vodního díla s názvem „Kanalizace Litohoř", při kterých došlo prostřednictvím stroje typu TB 1140 k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SYNER VHS Vysočina, a.s., se sídlem, Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava, IČ: 25183052

Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon