SWIETELSKY stavební s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08013-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. září 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v  katastrálním území Popelín, u budovy č. p. 149 zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 110, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599

Datum nabytí právní moci: 20. 9. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon