SWIETELSKY stavební s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 09947-6/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599

Datum nabytí právní moci: 30. 1. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte