SWIETELSKY stavební s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v KÚ Starý Lískovec

Číslo jednací: 08958-8/2013-ERU

Účastník řízení prováděl dne 10. září 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Starý Lískovec v obci Brno, na ulici Šoustalova, u domu č. p. 39, zemní práce pro kanalizaci v přímé souvislosti s realizací stavby „Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno – Starý Lískovec", kdy došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 40, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČ: 48035599
Datum nabytí právní moci: 29. 8. 2012

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon