SWIETELSKI stavební s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 11439-4/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky a středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SWIETELSKI stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599

Datum nabytí právní moci: 5. 12. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon