SW RACE s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 13348-13/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny, nebyl v období od 11. ledna 2011 do 19. prosince 2016 registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba SW RACE s.r.o., se sídlem 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice, IČO: 28601211

Datum nabytí právní moci: 26. 9. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 895.33 KB

Obsah

Sdílejte