SVT Group, a.s. – rozhodnutí k neposkytnutí požadovaných podkladů a informací

Číslo jednací: 01108-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho výzvu ze dne 20. října 2015 doručenou dne 30. října 2015, opakovanou výzvu ze dne 4. listopadu 2015 doručenou dne 9. listopadu 2015, opakovanou výzvu ze dne 9. prosince 2015 doručenou dne 11. prosince 2015, ve stanovených lhůtách ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, dopustil správního deliktu podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SVT Group, a.s., se sídlem V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25848356

Datum nabytí právní moci: 16. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 310.05 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon