SVT Group, a.s. - rozhodnutí k nesplnění povinnosti poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji zemního plynu a elektřiny

Číslo jednací: 14851-6/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu své licencované činnosti nesplnil svou povinnost poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji zemního plynu a elektřiny minimálně v období od 1. ledna 2012 do 4. září 2012 tak, aby měl spotřebitel možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu a elektřiny, a to označit své produkty ve zveřejňovaných cenících konečnou nabídkovou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) výše uvedeného zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SVT Group, a.s., se sídlem tř. Československé armády 211, 753 01 Hranice, IČO: 25848356
Datum nabytí právní moci: 9. 4. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 688.93 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon