SVOBSTAV s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04923-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nedvědice, v místní části Perštejn u domu č. p. 54 strojně zemní práce na stavbě „Nedvědice – novostavba vodovodu K Perštejnu", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SVOBSTAV s.r.o., se sídlem Žďárská 81, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 27695689

Datum nabytí právní moci: 10. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 327.92 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon