Švábstaf s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 00840-6/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona při provádění zemních prací u budovy na stavební akci poškodil energetické zařízení, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz, a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetického zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Švábstaf s.r.o., se sídlem č.p. 190, 568 02 Pohledy, IČO: 28657161

Datum nabytí právní moci: 26. 6. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 192.69 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon