Šumperská sluneční s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny týkající se údajů a dokladů

Číslo jednací: 10282-5/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil v postavení držitele licence na výrobu elektřiny porušením § 9 odst. 1 energetického zákona, a to tím, že ode dne 2. února 2017 do dne 27. srpna 2017 nesplnil povinnost neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny rozhodnutí o udělení licence, spočívající v povinnosti neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 7 energetického zákona, neboť ke dni 2. února 2017 došlo ke změně adresy sídla účastníka řízení z původní adresy sídla, uvedené v rozhodnutí o udělení licence, na novou adresu, a tuto změnu účastník řízení, v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona, neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu, jelikož toto oznámení učinil až dne 28. srpna 2017.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Šumperská sluneční s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 02316056

Datum nabytí právní moci: 27. února 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon