Šumavské vodovody a kanalizace a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 10446-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 18. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Újezdec u Mochtína (katastrální území Újezdec u Mochtína) zemní práce v souvislosti s realizací stavby „zhotovení kanalizace v části obce Mochtín - Újezdec", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Čs. legií 37, Klatovy I, 339 01 Klatovy, IČ 25232100

Datum nabytí právní moci: 5. 12. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte