STROJEASTAVBY TVRDOŇ, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05007-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl: dne 12. října 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Všechovice u č. p. 223 zemní práce na akci „úprava vodovodní sítě v obci Všechovice a v části obce Soběchleby, OBEC VŠECHOVICE", při nichž došlo v důsledku vytahování kamene lžící zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 110, dne 3. listopadu 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Všechovice u č. p. 68 zemní práce na akci „úprava vodovodní sítě v obci Všechovice a v části obce Soběchleby, OBEC VŠECHOVICE", při nichž došlo zemním strojem k poškození středotlakého plynovodu 1PE DN 50 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STROJEASTAVBY TVRDOŇ, s.r.o., se sídlem Hranice VII – Slavíč 116, 753 61 Hranice, IČO: 25899112

Datum nabytí právní moci: 17. 5. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon