STRABAG a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02152-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Rožnov pod Radhoštěm, ulice Láz, u č. p. 1190 zemní práce v souvislosti se stavbou „Čistá řeka Bečva II. – splašková kanalizace Dolní Paseky včetně dvou čerpacích stanic s přípojkami NN a stavby kanalizačních odbočení", při kterých došlo k poškození nízkotlaké ocelové plynovodní přípojky DN 40, a dále dne 18. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Beroun, místní část Zavadilka, u nového autobusového nádraží – před nádražím ČD, zemní práce v souvislosti se stavbou „Živé nádraží Beroun – dopravní terminál", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 90, a dále dne 27. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Ptice, u domu č. p. 157 zemní práce v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce místních komunikací k. ú. Ptice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a dále dne 3. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Příbram VII., ulice Ostravská č. p. 210 zemní práce v souvislosti se stavbou s názvem „IPRM V – dílčí část 4) – MK-1.část – ulice B. Němcové a její okolí ", při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE DN 63, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STRABAG a.s., se sídlem, Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČ: 608 38 744

Datum nabytí právní moci: 15. 4. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 609.84 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon